IMAGE เอกสารผยแพร่: การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระบบงานสุขศึกษา ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 2
Wednesday, 14 November 2018
การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระบบงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 2 >> Click เพื่ออ่าน<<     Read More...
IMAGE การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561
Friday, 21 September 2018
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต  2 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 Read More...
IMAGE การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561
Friday, 14 September 2018
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต  2 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัยในระหว่างวันที่ 10 – 14... Read More...
IMAGE กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
Wednesday, 12 September 2018
                       ในวันที่ 12 กันยายน 2561 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก... Read More...
IMAGE การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561
Wednesday, 05 September 2018
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต  2 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 3 –... Read More...
IMAGE การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561
Tuesday, 28 August 2018
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต  2 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 27 – 29... Read More...
IMAGE การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดอุตรดิตถ์
Friday, 09 March 2018
การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 Read More...
IMAGE การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดเพชรบูรณ์
Friday, 09 March 2018
การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 Read More...
IMAGE การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดพิษณุโลก
Friday, 09 March 2018
การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดพิษณุโลก .ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 Read More...
IMAGE บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
Tuesday, 20 February 2018
บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก "ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด"     Read More...

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ