• Untitled-1.jpg
  • Untitled-2.jpg
  • Untitled-3.jpg
  • Untitled-4.jpg
  • Untitled-5.jpg
  • Untitled-6.jpg
IMAGE การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดอุตรดิตถ์
Friday, 09 March 2018
การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 Read More...
IMAGE การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดเพชรบูรณ์
Friday, 09 March 2018
การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 Read More...
IMAGE การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดพิษณุโลก
Friday, 09 March 2018
การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯและโรงเรียนสุขบัญญัติฯ ต้นแบบระดับเขต จังหวัดพิษณุโลก .ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 Read More...
IMAGE บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
Tuesday, 20 February 2018
บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก "ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด"     Read More...
IMAGE บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 30 มกราคม 2561
Tuesday, 30 January 2018
บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก "อสม. รวมใจ สร้างระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง"     Read More...
IMAGE สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมนำเสนอผลงาน การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2561
Saturday, 16 December 2017
ชื่อเอกสาร ดูเอกสาร 1. แผนที่ห้องประชุม ทั้ง 11 ห้อง คลิกที่นี่  2. แนวทางการนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่  3. แนะนำห้องประชุม คัดเลือกทั้ง 11 ห้อง  คลิกที่นี่ 4. กำหนดการประชุมนำเสนอผลงาน  คลิกที่นี่ 5. โลโก้ งานประกวดฯ ปี 2561... Read More...
IMAGE บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 No.02
Thursday, 30 November 2017
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 No.02   Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2560
Monday, 30 October 2017
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2560
Monday, 30 October 2017
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2560 Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2560
Monday, 30 October 2017
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2560 Read More...

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ