• Untitled-1.jpg
  • Untitled-2.jpg
  • Untitled-3.jpg
  • Untitled-4.jpg
  • Untitled-5.jpg
  • Untitled-6.jpg
IMAGE บอกเล่าข่าว สช. การประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าการจัดการสุขภาพในชุมชน
Wednesday, 09 August 2017
บอกเล่าข่าว สช. การประกาศผลการประกวดเรื่องเล่าการจัดการสุขภาพในชุมชน     Read More...
IMAGE บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 22 กุมภาพันธ์ 2560
Thursday, 23 February 2017
บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก #อสม. กงไกรลาศ Read More...
IMAGE บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 14 กุมภาพันธ์ 2560
Wednesday, 15 February 2017
บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก #อสม. อ. เขาค้อ Read More...
IMAGE ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2560
Wednesday, 25 January 2017
ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค ภาคเหนือ ปี 2560 Read More...
IMAGE การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนำเสนอผลงาน อสม. ดีเด่น ระดับเขต/ภาคเหนือ ปี 2560
Tuesday, 15 November 2016
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอมร 84 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนำเสนอผลงาน อสม. ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ภาคเหนือ ปี 2560 โดยมีตัวแทนผู้รับผิดชอบงาน สช.... Read More...
IMAGE แนะนำ หลักสูตร: การอบรมออนไลน์
Wednesday, 09 November 2016
แนะนำ หลักสูตร: การอบรมออนไลน์   Read More...
IMAGE การตรวจประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปิดตรวจประเมินฯ ปีงบประมาณ 2559)
Wednesday, 08 June 2016
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินฯ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจประเมิน เกี่ยวกับ มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ มาตรฐานด้านสุขศึกษา... Read More...
IMAGE การตรวจประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Tuesday, 07 June 2016
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินฯ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจประเมิน เกี่ยวกับ มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ มาตรฐานด้านสุขศึกษา... Read More...
IMAGE การตรวจประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
Friday, 03 June 2016
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินฯ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจประเมิน เกี่ยวกับ มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ มาตรฐานด้านสุขศึกษา... Read More...
IMAGE การตรวจประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Friday, 03 June 2016
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินฯ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจประเมิน เกี่ยวกับ มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ มาตรฐานด้านสุขศึกษา... Read More...