สถานที่ตั้ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข          

เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000   

สบส. Call Center โทร 02-193-7000, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

website: http://www.hss.moph.go.th

 

สถานที่ตั้ง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 

 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000 

 เบอร์โทรศัพท์: 055 - 009509, เบอร์โทรสาร: 055 - 009510

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://do2.hss.moph.go.th

Facebook: https://www.facebook.com/healthsupport2/

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ