ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 CC.

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ